Vad innebär en betalningsanmärkning?

– och kan man göra affärer med ett företag fast det har en betalningsanmärkning?

Vi börjar med att titta på vad en betalningsanmärkning är; en betalningsanmärkning innebär att man inte har betalat sina skulder i tid. Kreditupplysningsföretagen samlar in information om företag och privatpersoner, till exempel identitetsinformation, ekonomisk information, fastighetsinnehav och betalningsanmärkningar från de offentliga register som förs av myndigheter.

Informationen sammanställs sedan och skall då ge en bild av personens eller företagets betalningsförmåga. En anmärkning är såklart en negativ information, den anses ofta signalera att personen eller företaget har en sämre betalningsförmåga.

De vanligaste betalningsanmärkningarna är:

  • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras bara för Aktiebolag)
  • Utslag i mål om betalningsföreläggande
  • Tredskodomar från tingsrätten
  • Restförda skatter
  • Utmätningsförsök
  • Konkurser
  • Ansökan om skuldsanering

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar?
Kreditupplysningsföretagen offentliggör denna information olika beroende på om man är privatperson eller företag.

  • En ansökan om betalningsföreläggande registreras bara för Aktiebolag och finns kvar hos kreditupplysningsföretagen i 2 kalenderår
  • Ett utslag i mål om betalningsföreläggande för Aktiebolag finns kvar i registren i 5 år.
  • Utslag i om betalningsföreläggande för privatpersoner och enskilda firmor ligger kvar i 3 år

Det går att ”ta bort” en anmärkning men man får bara göra det om den är felaktig eller om det föreligger vissa förutsättningar, som till exempel att skulden var betald innan ansökan lämnades in. Att betalningen har försenats av något som man inte kunde förutse eller är ansvarig för eller om det finns en dom eller förlikning som visar att man inte alls är skyldig att betala.

Man kan alltså inte ta bort en betalningsanmärkning för att ”vara snäll” mot kunden. I ett sådant scenario skulle kreditgivare inte kunna lita på informationen i kreditregistren och på så sätt riskera att göra kreditförluster för att man förlitat sig på felaktig information.

Ska jag alltid säga nej till en affär om min kund har en betalningsanmärkning?
Nej inte alltid, men nu blir det viktigt att ta reda på lite mer. Kontrollera alltid vem som är fordringsägare, är det kanske en konkurrent? Gäller anmärkningen restförda skatter? Parkeringsanmärkning?  Eller är det en ansökan om betalningsföreläggande på ett Aktiebolaget som sedan blivit betald?

En betalningsanmärkning för en parkeringsbot, ska så klart inte stjälpa en affär för 100 000 kronor.

Men har kunden fått en betalningsanmärkning för att de inte betalat min konkurrent i tid,  ja då kan det vara läge att tacka nej till affären. Alternativt att man garderar sig med någon form av säkerhet för att minimera risken för en kreditförlust.

Kreditpolicy
Se till att dina säljare och ekonomiavdelningen har en Kreditpolicy att luta sig mot när frågor uppkommer. En stark och uppdaterad Kreditpolicy som styr med vem och hur vi skall göra affärer på kredit ger garanterat säkrare och lönsammare affärer i ditt företag.

Följ vår blogg i sommar – då berättar vi mer om vad en Kreditpolicy bör innehålla och hur man bör tänka vid upprättande av policyn.

blogg-800x509

Bolagsformer – vem har ansvaret

Vi pratar alltid om hur viktigt det är att veta vem man gör affärer med, att man alltid ska ta reda på organisationsnumret så man har en chans att få betalt om något går snett i kundrelationen. Men hur ser ansvaret ut i olika bolagsformer och vad berättar organisationsnumret? Beroende på bolagsform gäller olika ansvarsregler för företrädare och innehavare. Här får du en kort lathund för vad som gäller.

Enskild firma EF
Här har innehavaren ett fullständigt personligt betalningsansvar för företagets affärer.

Handelsbolag HB
Handelsbolaget drivs av 2 eller flera personer som har ett solidariskt betalningsansvar.

Kommanditbolag KB
I Kommanditbolag KB finns det alltid en så kallad komplementär (prokurist) som har det totala betalningsansvaret. Prokuristen är oftast ett aktiebolag.

Aktiebolag AB
Aktiebolaget ansvarar för sina skulder – men styrelsen kan bli ansvarig om man förbrukat mer än 50 % av aktiekapitalet och inte upprättar en så kallad Kontrollbalansräkning innan det försätts in konkurs.

Ekonomisk förening
I en Ekonomisk förening har medlemmarna ansvar med begränsning till insatsen i föreningen.

Filial FL
En Filial har ingen rättslig ställning, utan är en del av det utländska företaget.

Vad säger då organisationsnumret?
Med hjälp av organisationsnumret kan du se vilken bolagsform kunden är och vem som har ansvar.

För den Enskilda firman är organisationsnumret alltid innehavarens personnummer. Handels- och Kommanditbolagens organisationsnummer börjar på 9. Aktiebolag, Filialer, Europabolag börjar alltid på 5 (från 9/1 2015 så börjar nya aktiebolags organisationsnummer på 559). Ekonomiska föreningar, Bostadsrättföreningar m.m börjar alltid organisationsnumret på 7 eller 8.

Så här många registrerade företag fanns det i Sverige vid årsskiftet 2014/2015

Aktiebolag 476 128 st
Handelsbolag  67 972 st
Kommanditbolag  21 104 st
Enskilda firmor 511 149 st
Ekonomiska föreningar 14 770  st
Filialer 2 947 st

Vill du veta mer?
Vi håller löpande kurser och seminarier runt om i Sverige där vi ger massor av tips om vad du bör tänka på som företagare. Läs mer och anmäl dig på vår webbplats: http://www.svea.com/sv/swe/Utbildning/

Semestertider = Bluffakturatider

Vi börjar närma oss semestertider nu, och därmed ökar frekvensen gällande fakturabluffar. Se till att ha en noggrann kontroll av inkommande fakturor även den lite extra stressiga perioden under sommaren. Skulle det vara så att ni får en faktura, eller ett annat underlag som kan förväxlas med en faktura, som ni inte alls känner igen, så finns det ett par viktiga steg som man inte får missa.

Var noga med att bestrida skriftligen. Antingen via mail, fax eller post. Det viktiga är att hänvisa till fakturanummer samt att ange ett skäl till varför fakturan inte kommer betalas av er. Ta gärna kopior på allt, så att ni har underlag inför framtida, eventuellt fortsatta påtryckningar. Företaget som skickat er fakturan kommer nu inte ha rätt att kräva er via inkasso, utan måste stämma er inför tingsrätt, vilket är ytterst tveksamt om de skulle göra om fakturan saknar laglig grund. Gör även en polisanmälan, så att det finns med i deras register.

Lär även dina medarbetare att inte svara på frågor från säljföretag per telefon, framförallt ska man undvika att svara ja på frågor. Det finns massor av fall där skojarna klippt ihop samtal till att låta som att den utsatta tackar ja till ett avtal/abonnemang som sedan blir jobbigt att komma ur. Det finns även fall där det skickas mail där man ber om kompletterande företagsuppgifter till ett befintligt register. Det man missar är den finstilta texten om att man ingår ett avtal om något man sedan kommer bli fakturerad för.

Med andra ord: var skeptisk. Det brukar löna sig…

Läs gärna mer om bestridandet hos polisen: bestrid.nu

Criminality

3 varningssignaler vid försäljning på kredit

Det här med kreditgivning är ett hett ämne. Man vill sälja så mycket som möjligt till så många som möjligt. Men ska du bli långlivad och framgångsrik så bör du se till att ha kontroll över krediterna och din kundbas.

Jag tänkte dela med mig av 3 vanliga varningssignaler vid b2b-försäljning. Dessa nyckeltal finns med i kreditupplysningarna, där man bör vara uppmärksam på förändringar över de olika boksluten om procentsatsen ökar eller minskar.

Företag som är yngre än 3 år
Det tar lång tid innan bolaget offentliggör sitt bokslut. Man begär ofta förlängt räkenskapsår, sedan har man ytterligare 6 månader på sig att inkomma med bokslutet till Bolagsverket och sedan skall kreditupplysningsbolagen registrera och värdera informationen.

Fakta: Dessa företag hamnar oftare i obestånd, 45% enligt statistik, mot normalt 5%.Skälen är ofta att man inte lyckas få tag i tillräckligt många kunder inom 3 år.

Företag som saknar styrelse
Om styrelsen saknas, så finns det ingen möjlighet att vidta rättsliga åtgärder för att få betalt, eftersom det saknas firmatecknare. Bolagsverket har till uppgift att se till att ny styrelse anmäls eller att bolaget tvingas till likvidation.

Företag med låg soliditet och kassalikviditet
Kassalikviditeten indikerar ett företags kortfristiga betalningsförmåga. Ett välmående företag bör ha en kassalikviditet på över 100 %.

Soliditeten anger hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med sitt eget kapital och ger en indikation om den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten bör vara 15-30 %.

 Schedule profit growth. Calculator, pencil and magnifying glass

Tips!

Vill du räkna på detta så kan du använda dessa formler:

Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive varulager och

pågående arbeten/kortfristiga skulder

Soliditet = justerat eget kapital /totalt kapital

 

Guide för start av e-handel i Norge!

Hej,

Vi har nu ett väldigt stort tryck från e-handlare som vill sälja i Norge och följaktligen behöver sätta upp en bolagsform där. Vi får nästan dagligen frågor och vi kan se att frågeställaren inte alltid förstår eller kan tillgodogöra sig våra svar via telefon. Därför har vi tagit fram en Guide till e-handlare för att underlätta för Er att se vad som krävs och vad Ni behöver göra där. Den är lång så se det som en Teaser vill Ni ha hela så maila eller ring mig bara så skickar jag över den till Er. Vi kommer även att gå igenom den på lunchseminariet för e-handlare som vi på Svea har i Stockholm den 19/5. För den som vill ställa lite frågor är det ett bra tillfälle att göra det.

Vi rekommenderar för det mesta våra kunder att bilda ett så kallat NUF i Norge då vi anser att det i de allra flesta fall för e-handlare är att föredra. Bl.a. för att man i ett NUF inte behöver redovisa någon vinst och därmed inte behöver tänka på andra skatter än tull och moms. Därför har vi i vår Guide valt att jobba utifrån ett NUF.

Guide ehandel till Norge via NUF

Det första som skall göras är att bilda ett NUF. Det skall alltid göras innan man sätter igång att leverera varor när man som säljare står för tull och moms i Norge. Man behöver alltid ett ombud i Norge när man har ett NUF (lagkrav). Följande behövs för att sätta igång:

-Registreringsbevis (beställs från bolagsverket) skall vara stämplat och signerat (av bolagsverket) avgift 250 kr. (VAT Adviser beställer detta för kunds räkning)
– Protokoll från styrelsemöte (se bilaga). (Skickas in till VAT Adviser från Kund)
– Registreringsblankett ”Registrering av Selskapet” (görs av VAT Adviser)
– Beställ Norskt bankkonto (görs av kund) är ett krav. Bör göras omgående då det kan ta lite tid att få ett konto i Norge. Dock så måste ett NUF vara registrerat och ha fått ett orgnr innan man kan aktivera ett Norskt bankkonto.

Momsregistrera NUF när omsättningen överstigit NOK 50 000

När NUF har omsatt NOK 50 000 netto får man (skall man) momsregistrera NUF. Men först då (det finns möjlighet att förregistrera NUF om man vet att man kommer att omsätta NOK 50 000 netto snabbt). Följande görs i detta skede:

– Skicka in underlag på att NOK 50 000 är utfakturerat netto (Moms skall faktureras från start) (Görs av kunden).
– Momsregistrering görs (VAT Adviser och ombud).

Övriga punkter i Guiden är:

-Vad skall stå på fakturan
-Bokföring och redovisning av NUF

Som sagt ring mig gärna eller mail om Ni har frågor eller vill ha hela Guiden. Eller allra helst kom till vårt seminarie den 19/5 och ställ frågor där.

Med vänlig hälsning
Stefan

stefan.ekmark@vatadviser.se
031 708 72 08

7 tips för att skydda ditt företag mot bedrägeri

Vårt nyhetsbrev Update kommer ut fyra gånger per år. I nummer fyra 2014 kan du bland annat läsa om hur man skyddar sitt företag mot fakturaskojare, med råd från Anders Olofsson på Polisens nationella bedrägericenter:

(Hela artikeln hittar du här  på sidorna 12-13)

Anders Olofssons råd för hur företag kan skydda sig mot bedrägeri:

1.  Se över företagets it-skydd för att förhindra att hemsidan blir kapad. Var vaksam om det dyker upp företag med namn som kan förväxlas med det egna företaget – det är ett vanligt knep från bedragarna för att lura dina kunder.

2.  Bekräfta aldrig frågor om företaget som kommer via mail eller fax. Det kommer att tolkas som att ni har ingått ett avtal, och bluffakturan kommer som ett brev på posten. Var kritisk till alla förfrågningar som kommer från okända avsändare.

3.  Kontrollera dina kunders bolagsföreträdare. Har det skett stora förändringar nyligen kan det vara ett tecken på att något inte är bra. En varningssignal är om företrädarna har en postboxadress eller bor på en c/o-adress. Sådant är vanligt i skojarföretag, men ovanligt bland seriösa företagare.

4. Kolla upp företagets leverantörer. Bedragarna använder ofta så kallade gångare, som utger sig som företrädare för ditt företag för att hämta ut varor till stora belopp.

5. Kontrollera också hur leveranserna går till. Ställ krav på att mottagarens identitet ska kontrolleras. Det ska exempelvis inte räcka med en kråka på ett papper för att lämna en pall med dyra mobiltelefoner. Skriv avtal om detta med distributören.

6. Kontrollera dina kunder. Om du ser att omsättningen har ökat utan någon naturlig förklaring är det en varningssignal om att allt kanske inte står rätt till. Kom ihåg att Bolagsverket är en registrerande myndighet, inte en kontrollmyndighet, och ifrågasätt allt som verkar uppseendeväckande.

7. Betala inte! Även om du känner dig osäker på om det kanske finns en överenskommelse ska man aldrig betala för något man själv inte uppfattar att man har beställt. Gå in på Polisens webbsida- bestrid.nu  där finns detaljerade instruktioner för hur du bestrider en faktura.

Bluffakturor – skojarna blir smartare

Det har varit ganska lugnt på fakturabedrägerierna, men nu inför jul är de på gång igen. Man har flyttat ut från Sverige och fakturerar från bland annat Baltikum eftersom det är svårare att spåra bedragarna där.

Vi ser också en ökning i antalet kapningar av företag och att man använder så kallade målvakter ännu mer.

Du hittar en utförlig artikel i vårt senaste nummer av Update där även Anders Olofsson på Polisens nationella bedrägericenter tipsar om hur man kan försvara sig mot skojarna.

Aktiebolagslagen förenklas

Sedan augusti i år är förenklingar för företagen införda i aktiebolagslagen.

Bland annat har man slopat kravet på skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner för bolag som inte är finansiella företag. Man anser att det inte finns skäl att behålla kravet eftersom instruktionerna ofta är kortfattade och intetsägande. Vidare har man beslutat att om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i ett aktiebolag ska stämmoprotokollet inte behöva justeras av en justeringsman.