Exporthandel inom EU – vad krävs av mig som säljare?

Hej,

I detta inlägg hanterar vi exporthandel. Förra delen handlade om EU handel. Det är inte samma sak i momsens värld. Export är när vi skickar till ett land utanför EU. Säljer vi inom EU så är det unionsintern handel. Semantik? Javisst men viktigt att hålla isär så att vi redovisar rätt.

Allt det vi skriver om i dessa inlägg gås igenom i våra utbildningar inom internationell moms och moms i förhållande till incoterms, som vi på Svea Ekonomi håller i höst. Mer om kursutbudet här.

Till skillnad mot i förra inlägget kring EU handel, kan det i fallet med export vara momsfritt att sälja varor. Det beror på olika faktorer som era leveransvillkor samt vilka regler som gäller i mottagarlandet.

När ni säljer på export så skall ni inte fakturera med Svensk moms om ni inte säljer med upphämtningsköp. Gör ni det så måste ni kunna bevisa att varan verkligen har lämnat landet annars måste Svensk moms faktureras. Alltså er kund måste kunna visa på exporthandlingar som bevisar att varan verkligen gått ut ur Sverige innan ni kan fakturera utan moms. Dessa bevis bör dessutom sparas hos er så att ni vid en revision i er tur kan bevisa för SKV att allt har gått rätt till.

Men vad gäller i mottagarlandet? Det är svårare att svara på. Det hänger helt enkelt ihop med vilka regler som gäller där och vilket leveransvillkor ni har valt.

Har ni sålt DDP dvs ni står för ev tull o moms i mottagarlandet så måste ni ta hänsyn till de lagar som styr dessa frågor i mottarlandet. I de flesta länder som har ett momssystem innebär det att ni dels måste betala importmomsen plus att ni antagligen blir skyldiga att på er kundfaktura ta upp det landets moms. Ofta innebär det i sin tur någon form av etableringsplikt. I Norge exempelvis måste man om man väljer detta leveransvillkor minst sätta upp ett sk NUF (filial) för att kunna redovisa importen på rätt sätt. Omsätter man mer än NOK 50 000 skall man dessutom momsregistrera sagda NUF och betala in denna moms till den Norska staten.

Väljer man ett leveransvillkor där kunden står för tull och moms så slipper man oftast ovan administration. Vill man göra livet enkelt vid exportförsäljning är ett leveransvillkor som inte fungerar som upphämtningsköp och inte heller står för fullständig leverans inklusive skatter, att föredra.

Lycka till med affärerna och har ni frågor kring detta är det bara att höra av sig till mig.

Globe-300x300

Handel inom EU – är det momsfritt att sälja till ett annat land?

I detta inlägg talar vi om handel inom EU i nästa inlägg kommer vi att ta upp Exportförsäljning.

När vi är ute och håller momsutbildningar eller träffar våra kunder så ställs vi ofta inför missuppfattningen ”Vi säljer till ett annat land så det är momsfritt”.
Men är det verkligen momsfritt? Svaret på det är ganska enkelt. I 99% av fallen så är det inte momsfritt alls. Man måste i princip alltid ta hänsyn till moms när man säljer något. Frågan är bara hur. En grundprincip i momsens värld är att den aldrig får falla bort i något led. Gör den det så har man gjort fel.

Det finns ett antal förenklingsregler inom EU som gör att man kan fakturera utan moms om regeln går att använda. Men det är inte momsfritt för det. En förutsättning för att kunna använda en sådan regel är att din kund är momsregistrerad i sitt land och att din kund själv redovisar momsen för det du har sålt till dem. Alltså så kallad ”Reverse charge”. För att det ska bli rätt så måste du som säljare göra följande:

1. Ta reda på din kunds momsnummer.
2. Kontrollera din kunds momsnummer så att det är giltigt det gör du i VIES registret som du hittar på SKV:s hemsida. OBS du måste spara kvittot på kontrollen du gjort. Om du har missat att göra detta och din kund ”lurat” dig så är det du som är ansvarig för momsen.
3. Skriv in din kunds momsnummer på fakturan
4. Skriv in varför du inte fakturerar med moms. T.ex. ”Intracommunity supply of goods, reverse charge.

En av ovan nämnda förenklingsregler är alltså försäljning av varor över en inre gräns inom EU där både köpare och säljare är momsregistrerade i respektive land. Så när du säljer varor från Sverige till ett annat EU land och din kund är momsregistrerad där, så kan du fakturera utan moms. Det är inte momsfritt men momsen skall om du gör rätt tas upp av köparen i sitt land och glöm inte bort att även du måste ta hänsyn till momsen på fakturan genom ovan punkter.
Det finns momsfria transaktioner men om du inte har kontrollerat att du har sådana skall du alltid jobba utifrån ovan.

Lycka till och har du frågor så är det bara att ringa mig.
Stefan.
031 7087208

Hur påverkas vi av det som sker i Grekland?

Det händer mycket i världen nu, tänker speciellt på den ekonomiska situationen i Grekland. Ett nytt begrepp har myntats: ”Grexit”, som hänvisar till Greklands eventuella utträde ur valutaunionen. Självklart funderar man en del på vad detta kommer innebära för oss här i Sverige. Gällande oss som privatpersoner så haglar det rekommendationer av olika slag, bland annat anser många rådgivare att man bör parkera sitt kapital på ett sparkonto i lämplig nischbank. Men på vilka fler sätt påverkas vi av det som sker?

Jag tog en fika med vår vice vd Anders Lidefelt och pratade om ämnet. Detta var hans reflektioner:

Sveriges handel med Grekland är marginell så den direkta påverkan av ett grekiskt haveri är förmodligen liten. Ett större problem är förmodligen de indirekta effekterna som skulle drabba oss som en följd av att våra större handelspartners, framförallt Tyskland, skulle tvingas till ytterligare nedskrivningar av värdet på sina fordringar på Grekland. Det skulle kunna påverka den tyska ekonomin negativt vilket i sin tur sannolikt skulle smitta Sverige och vår industri. Ett annat, och mera fundamentalt, problem är om det grekiska samhället orkar med en kollaps. Ett utträde skulle kasta Grekland in i en mycket osäker situation och förmodligen orsaka en tvärnit i en redan svag ekonomi. Det är ju inte otänkbart att detta skulle resultera i social oro på ett sätt som vi inte sett inom EU och som också skulle kunna äventyra fundamenten för hur Grekland styrs. En sådan utveckling skulle, tror jag, definitivt sätta sina spår i den ekonomiska tillväxten i Europa. En ekonomi som redan står och stampar på många håll och som centralbankerna försöker blåsa liv i genom räntesänkningar. Vi såg det senaste exemplet idag när den svenska Riksbanken sänkte reporäntan till -0.35%.

Ja, vi följer naturligtvis utvecklingen och kommunicerar ut de råd vi anser är värdefulla för er företagare, när de känns aktuella.

Ha det gott i sommarvärmen!

Incoterms (Leveransvillkor) påverkar hur och var du skall redovisa moms!

De av er som har gått en Incoterms kurs har säkert lärt er allt om ”farans övergång”, ”ansvar för frakthandlingar” och ”vem som betalar frakt” mm. Men med största sannolikhet så har ingen talat med er om att leveransvillkoret även kan ha stor påverkan på hur momsen skall redovisas samt kanske ännu viktigare var.
Så kallade upphämtningsköp dvs. när ni köper eller säljer på ett sådant sätt att motparten hämtar/lämnar varan vid avsändningsorten kan ofta ställa till problem. Både för köpare och säljare.
Exempelvis Ex Works och i vissa fall FCA. Dvs. när köparen hämtar varan direkt hemma hos säljaren eller ombord på transportmedlet. Om köparen då är hemmahörande i ett annat EU land vill ju köparen egentligen få en faktura utan moms. Men det får inte säljaren ställa ut med mindre än att säljaren har bevis för att varan har lämnat landet. Får inte säljaren det så måste denne fakturera med sitt lands moms. Något som gör att köparen får ett problem då denne måste bevisa vart varan har tagit vägen för att dels kunna få momsen krediterad och dels inte själv bli granskad av Skattemyndigheten i sagda land. De vill ju veta vart varorna tagit vägen.
På samma sätt är det när man säljer på Export (Ut ur EU). Ni måste spara bevis på att varan lämnat landet om ni skall sälja utan Svensk moms. Gör ni inte det och får en revision kommer SKV att kräva in momsen på dessa omsättningar i efterhand.
Säljer Ni DDP dvs. fritt levererat förtullat till ett land utanför EU så kommer Ni med stor sannolikhet att bli tvungna att betala importmoms i landet ifråga. Denna moms vill man ju ha tillbaka. Dock så krävs ofta att ni registrerar er för moms i landet och fakturerar er kund med denna moms (oftast en skyldighet). Det finns fler exempel så om Ni jobbar med att sälja varor till ett annat land. Fundera på vilka leveransvillkor ni väljer.

Ny hantering av importmomsen

Skatteverket tar över hanteringen av importmoms från Tullverket

Fakta om förändringen

Från och med den 1 januari 2015 tar Skatteverket över hanteringen av import moms från Tullverket. Detta för att förenkla för importföretagen. Det blir framöver så att man som importör inte behöver ligga ute med momspengar. Likviditeten förbättras givetvis direkt för importföretag.

Från och med årsskiftet ska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms direkt till Skatteverket. Företag och personer som inte är momsregistrerade kommer dock även i fortsättningen att betala importmomsen till Tullverket.

Det blir en ny momsdeklaration och i de nya rutorna 50, 60-62 och 48 skall momsen deklareras och dras av.

Dessa förändringar tycker jag enbart är av godo för oss som har import. Det förvånar mig dock lite då denna förenkling även leder till att EU:s inre marknad inte längre skyddas lika mycket. Det har ju tidigare varit lönsammare att välja en leverantör inom EU då man sluppit ligga ute med momsen. Nu blir detta likartat framöver.

Att välja rätt leveransvillkor mer än bara transport och risk

När du köper eller säljer varor till/från ett annat EU land och väljer leveransvillkor för din affär, tänker du på momsen då? Om inte så borde du göra det.

Visste du att om du köper/säljer varor och använder dig av ett leveransvillkor som stipulerar att varan hämtas upp av köparen, så kan det medföra en momsregistreringsplikt för köparen i det land varan hämtas i. Det kan även innebära att den som säljer är skyldig att fakturera nationell moms. Allt beror på reglerna i just det EU land du befinner dig i. Det beror även till stor del på hur bra kontroll du har över om och på vilket sätt varorna lämnar landet efter det att de har hämtats upp hos säljaren. Dokumentation som styrker att varan förts ut ur landet är mycket viktig.

De flesta som lär sig om leveransvillkor får lära sig om saker som farans övergång, var betalningsansvar tas över osv, men man talar ytterst sällan om moms. Hur momsen skall hanteras i internationell handel styrs till väldigt stor del av vad du har valt för leveransvillkor.

Något att ta med sig till nästa affär kanske. Man kan spara både tid och pengar på att göra rätt från början.