Har du koll på GDPR? Annars är det bråttom nu

Har du koll på GDPR – General Data Protection Regulation – EU:s nya Dataintegritetslagstiftning som träder i kraft 25 maj 2018?

Långt kvar till dess? Nja inte direkt – den nya lagen innebär en jätteomställning för många företag som hanterar personuppgifter och med tanke på att du kan få betala vite om upp till 20 miljoner euro om du inte uppfyller villkoren så är det hög tid att börja planera.

Lagen gäller alltså alla företag som bedriver verksamhet inom EU eller riktat mot EU-medborgare och som hanterar personuppgifter. Lagen har kommit till för att skydda konsumenternas integritet, inte för att underlätta för dig som registrerande företag.

Några av de viktigaste skyldigheterna i den nya lagen är:

Medgivande
Du måste alltid hämta ett godkännande från personen du ska registrera uppgifter om.

Tillgång
Personen har alltid rätt att ta del av uppgifterna du registrerat om denne. Och du måste så klart se till att det verkligen är rätt person du lämnar ut informationen till vid en förfrågan.

Rättning
Personen har rätt att få eventuell felaktig information korrigerad.

Radering
Personen har rätt att bli raderad ur dina register – och det även om den tidigare godkänt din registrering. En slags ångerrätt som du måste uppfylla.

Portabilitet
Personen har alltid rätt att begära att informationen du registrerat överlämnas till en annan part, till exempel en av dina konkurrenter för att personen vill byta leverantör.

I Sverige är det Datainspektionen som kommer att se till att lagen efterföljs och det är till dem du till exempel måste anmäla (inom 72 timmar) om personuppgifter kommit på avvägar.

Hur förbereder man sig för det här?
Ja, det har sagts att det här är en av de viktigaste uppgifterna för ledningsgrupper i större företag under 2017. För de allra flesta kommer det att ta tid att genomföra och det kommer inte att bli lätt. Och det väcker så klart en hel del frågor: Vilka och hur många av systemen i vår organisation innehåller personuppgifter? Hur hanterar vi tredje part, externa leverantörer och eventuella molntjänster? Vilka i vår organisation måste vi engagera – IT, Compliance, Produktion? Funkar det för oss om vi avidentifierar uppgifterna och istället pseudonymiserar dem?

Börja nu
Det viktigaste är att vara ute i god tid och se till att högsta ledningen är med på tåget. Sedan gäller det att tillsätta en projektgrupp som helt enkelt får kavla upp ärmarna och göra en ordentlig inventering av hur det ser ut i er organisation.

En ordentlig ”morot” kan så klart vara att inte riskera vite om 20 miljoner euro…

Paragraftecken-300x212

Lär dig hantera utmaningarna med internationell e-handel

Hej,
Jag får ofta frågan ”Skulle det inte bli lättare med EU” från trötta e-handlare som kämpar med att få till den Europeiska momsredovisningen. Svaret på det är att jo det är lättare men det är först när man närmar sig länder utanför EU som man inser att det faktiskt är betydligt lättare att jobba inom EU än utanför. I alla fall om man skall göra rätt.

Vi har sedan ett par år tillbaka hjälpt mängder med e-handlare som säljer internationellt med momsregistreringar inom EU. Vi får frågor när handlaren inser att de måste hänga med även momsmässigt. I början så var det mest Finland, Danmark, Tyskland och England som vi fick frågor kring och hjälpte till med. Även om vi i princip har e-handlare registrerade över hela EU idag. Sedan kom Norge mer och mer. De senaste veckorna har vi även fått en del frågor kring USA. Något som tidigare bara kommit sporadiskt.

Vi märker att e-handlarna i dessa de vanligaste EU länderna numera har en ganska god kunskap om vad som skall göras. Vi får i princip varje dag samtal från e-handlare som vet att de måste momsregistrera sig ex pga. att man överstigit tröskelvärdet i mottagarlandet och vill ha hjälp med det. Jag hoppas att det till en viss del beror på det arbete som vi har gjort med att sprida information i olika medier, bloggar, forum, seminarier och utbildningar som vi deltagit/deltar i de senaste åren.

De sista två länderna ovan, Norge och USA ligger ju som bekant utanför EU och har därför helt egna regler. Något som gör det svårt att greppa för oss här hemma. Det finns dessutom inte speciellt många att fråga om råd och i princip inga som har en helhetsbild. Norge är vid ett första påseende relativt enkelt men ju mer man närmar sig ämnet desto knepigare blir det. Även vi som jobbar med att etablera e-handlare i Norge stöter på nya frågeställningar och problem om inte dagligen så med jämna mellanrum. En etablering där innebär till skillnad från försäljning inom EU inte bara att man måste ta hänsyn till momsen utan även till saker som importklarering, tull, tullkrediter, etablering av någon form av bolag/filial, bokföring mm. Sedan skall plattformen hänga med i den nya modellen samt givetvis det viktigaste själva handeln måste ju också följa upplägget. Mycket att tänka på och det blir inte enbart en part att samarbeta med för e-handlaren utan flera.

Vi håller i höst fem seminarier där vi adresserar ovan. Tre i regi av Svensk Digital Handel Ett i Göteborg 25/11 som hanterar internationell moms för e-handlare samt två (ett i Göteborg 1/10 och ett i Stockholm 10/11) som hanterar etablering i Norge. Vi håller också två utbildningar ihop med vårt moderbolag Svea Ekonomi ”Framgångsrik E-handel, som bla. hanterar internationell moms för e-handlare (Malmö 21/10 och Stockholm 24/11) Jag hoppas och tror att de som går dessa seminarier kommer därifrån väl förberedda för sin internationella expansion.

USA återkommer jag till i senare blogginlägg.

Exporthandel inom EU – vad krävs av mig som säljare?

Hej,

I detta inlägg hanterar vi exporthandel. Förra delen handlade om EU handel. Det är inte samma sak i momsens värld. Export är när vi skickar till ett land utanför EU. Säljer vi inom EU så är det unionsintern handel. Semantik? Javisst men viktigt att hålla isär så att vi redovisar rätt.

Allt det vi skriver om i dessa inlägg gås igenom i våra utbildningar inom internationell moms och moms i förhållande till incoterms, som vi på Svea Ekonomi håller i höst. Mer om kursutbudet här.

Till skillnad mot i förra inlägget kring EU handel, kan det i fallet med export vara momsfritt att sälja varor. Det beror på olika faktorer som era leveransvillkor samt vilka regler som gäller i mottagarlandet.

När ni säljer på export så skall ni inte fakturera med Svensk moms om ni inte säljer med upphämtningsköp. Gör ni det så måste ni kunna bevisa att varan verkligen har lämnat landet annars måste Svensk moms faktureras. Alltså er kund måste kunna visa på exporthandlingar som bevisar att varan verkligen gått ut ur Sverige innan ni kan fakturera utan moms. Dessa bevis bör dessutom sparas hos er så att ni vid en revision i er tur kan bevisa för SKV att allt har gått rätt till.

Men vad gäller i mottagarlandet? Det är svårare att svara på. Det hänger helt enkelt ihop med vilka regler som gäller där och vilket leveransvillkor ni har valt.

Har ni sålt DDP dvs ni står för ev tull o moms i mottagarlandet så måste ni ta hänsyn till de lagar som styr dessa frågor i mottarlandet. I de flesta länder som har ett momssystem innebär det att ni dels måste betala importmomsen plus att ni antagligen blir skyldiga att på er kundfaktura ta upp det landets moms. Ofta innebär det i sin tur någon form av etableringsplikt. I Norge exempelvis måste man om man väljer detta leveransvillkor minst sätta upp ett sk NUF (filial) för att kunna redovisa importen på rätt sätt. Omsätter man mer än NOK 50 000 skall man dessutom momsregistrera sagda NUF och betala in denna moms till den Norska staten.

Väljer man ett leveransvillkor där kunden står för tull och moms så slipper man oftast ovan administration. Vill man göra livet enkelt vid exportförsäljning är ett leveransvillkor som inte fungerar som upphämtningsköp och inte heller står för fullständig leverans inklusive skatter, att föredra.

Lycka till med affärerna och har ni frågor kring detta är det bara att höra av sig till mig.

Globe-300x300

Handel inom EU – är det momsfritt att sälja till ett annat land?

I detta inlägg talar vi om handel inom EU i nästa inlägg kommer vi att ta upp Exportförsäljning.

När vi är ute och håller momsutbildningar eller träffar våra kunder så ställs vi ofta inför missuppfattningen ”Vi säljer till ett annat land så det är momsfritt”.
Men är det verkligen momsfritt? Svaret på det är ganska enkelt. I 99% av fallen så är det inte momsfritt alls. Man måste i princip alltid ta hänsyn till moms när man säljer något. Frågan är bara hur. En grundprincip i momsens värld är att den aldrig får falla bort i något led. Gör den det så har man gjort fel.

Det finns ett antal förenklingsregler inom EU som gör att man kan fakturera utan moms om regeln går att använda. Men det är inte momsfritt för det. En förutsättning för att kunna använda en sådan regel är att din kund är momsregistrerad i sitt land och att din kund själv redovisar momsen för det du har sålt till dem. Alltså så kallad ”Reverse charge”. För att det ska bli rätt så måste du som säljare göra följande:

1. Ta reda på din kunds momsnummer.
2. Kontrollera din kunds momsnummer så att det är giltigt det gör du i VIES registret som du hittar på SKV:s hemsida. OBS du måste spara kvittot på kontrollen du gjort. Om du har missat att göra detta och din kund ”lurat” dig så är det du som är ansvarig för momsen.
3. Skriv in din kunds momsnummer på fakturan
4. Skriv in varför du inte fakturerar med moms. T.ex. ”Intracommunity supply of goods, reverse charge.

En av ovan nämnda förenklingsregler är alltså försäljning av varor över en inre gräns inom EU där både köpare och säljare är momsregistrerade i respektive land. Så när du säljer varor från Sverige till ett annat EU land och din kund är momsregistrerad där, så kan du fakturera utan moms. Det är inte momsfritt men momsen skall om du gör rätt tas upp av köparen i sitt land och glöm inte bort att även du måste ta hänsyn till momsen på fakturan genom ovan punkter.
Det finns momsfria transaktioner men om du inte har kontrollerat att du har sådana skall du alltid jobba utifrån ovan.

Lycka till och har du frågor så är det bara att ringa mig.
Stefan.
031 7087208

Hur påverkas vi av det som sker i Grekland?

Det händer mycket i världen nu, tänker speciellt på den ekonomiska situationen i Grekland. Ett nytt begrepp har myntats: ”Grexit”, som hänvisar till Greklands eventuella utträde ur valutaunionen. Självklart funderar man en del på vad detta kommer innebära för oss här i Sverige. Gällande oss som privatpersoner så haglar det rekommendationer av olika slag, bland annat anser många rådgivare att man bör parkera sitt kapital på ett sparkonto i lämplig nischbank. Men på vilka fler sätt påverkas vi av det som sker?

Jag tog en fika med vår vice vd Anders Lidefelt och pratade om ämnet. Detta var hans reflektioner:

Sveriges handel med Grekland är marginell så den direkta påverkan av ett grekiskt haveri är förmodligen liten. Ett större problem är förmodligen de indirekta effekterna som skulle drabba oss som en följd av att våra större handelspartners, framförallt Tyskland, skulle tvingas till ytterligare nedskrivningar av värdet på sina fordringar på Grekland. Det skulle kunna påverka den tyska ekonomin negativt vilket i sin tur sannolikt skulle smitta Sverige och vår industri. Ett annat, och mera fundamentalt, problem är om det grekiska samhället orkar med en kollaps. Ett utträde skulle kasta Grekland in i en mycket osäker situation och förmodligen orsaka en tvärnit i en redan svag ekonomi. Det är ju inte otänkbart att detta skulle resultera i social oro på ett sätt som vi inte sett inom EU och som också skulle kunna äventyra fundamenten för hur Grekland styrs. En sådan utveckling skulle, tror jag, definitivt sätta sina spår i den ekonomiska tillväxten i Europa. En ekonomi som redan står och stampar på många håll och som centralbankerna försöker blåsa liv i genom räntesänkningar. Vi såg det senaste exemplet idag när den svenska Riksbanken sänkte reporäntan till -0.35%.

Ja, vi följer naturligtvis utvecklingen och kommunicerar ut de råd vi anser är värdefulla för er företagare, när de känns aktuella.

Ha det gott i sommarvärmen!

Incoterms (Leveransvillkor) påverkar hur och var du skall redovisa moms!

De av er som har gått en Incoterms kurs har säkert lärt er allt om ”farans övergång”, ”ansvar för frakthandlingar” och ”vem som betalar frakt” mm. Men med största sannolikhet så har ingen talat med er om att leveransvillkoret även kan ha stor påverkan på hur momsen skall redovisas samt kanske ännu viktigare var.
Så kallade upphämtningsköp dvs. när ni köper eller säljer på ett sådant sätt att motparten hämtar/lämnar varan vid avsändningsorten kan ofta ställa till problem. Både för köpare och säljare.
Exempelvis Ex Works och i vissa fall FCA. Dvs. när köparen hämtar varan direkt hemma hos säljaren eller ombord på transportmedlet. Om köparen då är hemmahörande i ett annat EU land vill ju köparen egentligen få en faktura utan moms. Men det får inte säljaren ställa ut med mindre än att säljaren har bevis för att varan har lämnat landet. Får inte säljaren det så måste denne fakturera med sitt lands moms. Något som gör att köparen får ett problem då denne måste bevisa vart varan har tagit vägen för att dels kunna få momsen krediterad och dels inte själv bli granskad av Skattemyndigheten i sagda land. De vill ju veta vart varorna tagit vägen.
På samma sätt är det när man säljer på Export (Ut ur EU). Ni måste spara bevis på att varan lämnat landet om ni skall sälja utan Svensk moms. Gör ni inte det och får en revision kommer SKV att kräva in momsen på dessa omsättningar i efterhand.
Säljer Ni DDP dvs. fritt levererat förtullat till ett land utanför EU så kommer Ni med stor sannolikhet att bli tvungna att betala importmoms i landet ifråga. Denna moms vill man ju ha tillbaka. Dock så krävs ofta att ni registrerar er för moms i landet och fakturerar er kund med denna moms (oftast en skyldighet). Det finns fler exempel så om Ni jobbar med att sälja varor till ett annat land. Fundera på vilka leveransvillkor ni väljer.

Mera om moms i Norge

Hej,

Jag har ganska många gånger nu fått frågan kring när man skall registrera sig för moms i Norge. Som Ni kanske känner till så är det egentligen två registreringar som skall göras.

1. Registrering av bolagsform som antingen är ett A/S eller som NUF/momsombud
2. Momsregistrering av bolagsformen

Detta sker efter varandra.

Om jag som företagare säljer till privatpersoner/företag inklusive tull och moms i Norge, anses jag vara ett skattesubjekt där. Egentligen bedriver jag då momspliktig verksamhet. Men jag får inte momsregistrera mig i Norge förrän jag omsatt NOK 50 000. Dock så måste jag registrera bolagsformen. Det är i den jag skall redovisa transaktionerna upp till NOK 50 000. När omsättningen nått den nivån så momsregistrerar jag bolagsformen. Fram tills dess så fakturerar jag ingen moms och har heller inte någon avdragsrätt för moms i Norge.

Det är alltså inte fritt fram att sälja som man vill tills man nått gränsvärdet i Norge. Något som är viktigt att påpeka tror jag. Det är en vanlig missuppfattning att man kan göra det.

Det har för övrigt diskuterats en höjning av gränsvärdet NOK 50 000 till NOK 150 000. Det verkar dock som att detta förslag ligger på is.

Jag står gärna till tjänst om Ni har frågor kring detta

Med vänlig hälsning
Stefan

Norge höjer gränsen för Tull och momsfrihet till NOK 350

Norge har till många Norska handlares förtvivlan höjt det tull/momsfria värdet på varusändningar från NOK 200 till NOK 350. Dock skall det till skillnad från förut även räknas in frakt och försäkring i de 350 kronorna.

Det här är givetvis bra framförallt för de e-handlare som säljer produkter med låga priser och billig frakt. Dessa kan alltså säljas till Norge utan tull och moms vilket såklart gör produkterna billigare än de Norsksålda motsvarigheterna. Antagligen kommer en del handlare att anpassa sina erbjudanden så att det lönar sig att hålla respektive varukorg under NOK 350.

Jag har också hört ryktas om att det skall finnas ett tröskelvärde på den totala försäljningen från ett företag till Norge. Alltså om man exempelvis skulle sälja för sammanlagt 100 000 kr under ett år så skulle det kunna lösa ut en tull och momsplikt. Men jag har kontrollerat detta med Tollregion Oslo och så är inte fallet. De säger så här ”Som selger/eksportør i utlandet behøver du ikke å tenke på noe maksimalt antall sendinger fra ditt foretak.”. Bara att köra på alltså. Inte heller tycker de att man behöver göra en importdeklaration ”Nei, dette er ikke noe du behøver å tenke på.”

I Sverige är det tull/momsfria värdet vid import SEK 300 (EUR 22). Här skall man ändå alltid göra en importdeklaration även om man inte skall betala in någon tull eller moms.

Danska Skat fokuserar under 2015 på e-handel som ej betalar moms i Danmark

Internationella e-handlare missar enligt Danska Skat att betala in ca 300 miljoner Pund till den Danska staten. Det är momsen för försäljning av varor till privatpersoner i Danmark som ej tas upp. Detta har föranlett att man från den Danska skattemyndighetens sida meddelat att man under 2015 kommer att ha som huvudfokus att leta efter e-handlare som borde vara momsregistrerade i Danmark och betala in Dansk moms.

Om man som Svensk e-handlare den senaste 12 månadersperioden sålt varor för mer än DKK 280 000 till danska privatpersoner är man skyldig att fakturera med Dansk moms och betala in denna i Danmark. Om man inte följer dessa tvingande regler så anses man sälja svart i Danmark. Samma regler gäller i övriga EU länder också. Tröskelvärdet kan dock variera.

Att välja rätt leveransvillkor mer än bara transport och risk

När du köper eller säljer varor till/från ett annat EU land och väljer leveransvillkor för din affär, tänker du på momsen då? Om inte så borde du göra det.

Visste du att om du köper/säljer varor och använder dig av ett leveransvillkor som stipulerar att varan hämtas upp av köparen, så kan det medföra en momsregistreringsplikt för köparen i det land varan hämtas i. Det kan även innebära att den som säljer är skyldig att fakturera nationell moms. Allt beror på reglerna i just det EU land du befinner dig i. Det beror även till stor del på hur bra kontroll du har över om och på vilket sätt varorna lämnar landet efter det att de har hämtats upp hos säljaren. Dokumentation som styrker att varan förts ut ur landet är mycket viktig.

De flesta som lär sig om leveransvillkor får lära sig om saker som farans övergång, var betalningsansvar tas över osv, men man talar ytterst sällan om moms. Hur momsen skall hanteras i internationell handel styrs till väldigt stor del av vad du har valt för leveransvillkor.

Något att ta med sig till nästa affär kanske. Man kan spara både tid och pengar på att göra rätt från början.