Nya EU-förslag kan leda till massdöd för små e-handlare.

Jag har med stigande förvåning och viss fasa, läst om de nya förslag inom EU som är på väg att dras igenom. Går de igenom så kan det sätta stopp för min egen e-handelsbana som sträcker sig tillbaka till 1998 och så även många andra små e-handlares. Tyvärr så sätter det nog även P för nyetablering av mindre e-handlare då tröskeln in, ser ut att bli hög både kunskaps och resursmässigt.

Det är en kombination av nya förslag som om jag tolkar dem rätt gör att vi e-handlare i praktiken kommer att hamna i en rävsax. Förslagen fungerar nog och kan vara bra, var för sig (kanske) men ihop så gynnar de endast de stora e-handlarna. Övriga får svårt.

Förslagen är:

Mini One Stop Shopp (MOSS) Man planerar att låta all försäljning till privatpersoner i andra EU länder räknas som omsatta i mottagarländerna. Det innebär att jag som e-handlare inte skall fakturera med Svensk moms i början (som idag) när jag säljer till ett annat EU land. Jag skall istället fakturera med mottagarlandets moms. Denna moms skall inte betalas in i respektive mottagarland (jag behöver alltså inte momsregistrera mig i alla länder) utan den skall i vårt fall betalas in till det Svenska skatteverket som i sin tur betalar ut till respektive land. En ny sorts momsredovisning helt enkelt.

För mig innebär det att min plattform dels måste kunna hantera olika momssatser (alla EU länders) dels på ett smidigt sätt kunna rapportera vad som är sålt vart. Jag måste även på ett smidigt sätt kunna bokföra de olika försäljningarna på olika momskonton så att redovisningen både blir lätt och rätt. Detta ställer krav på kompetens inom bokföring och krav på plattformarna. Alltså resurskrävande. Nu är jag lyckligt lottad på det sättet att jag kan moms. Men hur många e-handlare kan det?

Eftersom varje lands skatteverk har i uppgift att försäkra sig om att den skatt som skall in i respektive land faktiskt också betalas in där förutsätter jag att SKV och andra länders skatteverk kommer att vilja kontrollera att så sker. Frågan är då hur de kommer att kontrollera detta.

En förutsättning för att det inte skall betalas in moms i Sverige är att varan skickas till en privatperson i ett annat EU land. Kan det bli så att SKV och andra myndigheter kommer att kräva att få se bevis på att varan lämnat landet? Alltså spårbara sändningar? Så gör man ju när vi skickar till Norge idag. Jag vet inte men misstänker att så kan bli fallet.

Ovan lagförslag är inte enbart dåligt. Att kunna sälja med varje lands momssats från början är ju en konkurrensfördel för oss då vi ju har en hög momssats. Det är bra. Det är nog även det som ligger till grund för förslaget. Vi behöver heller inte lägga tid o pengar på att momsregistrera oss i olika länder. Men effekterna som kostnader för plattformar och kompetens kring detta och eventuella kontroller från skatteverk, där spårbara sändningar kan bli obligatoriska gör tröskeln in som e-handlare väldigt hög. Även befintliga små e-handlare kommer att lida svårt av detta. Man skall ju veta att detta inte enbart påverkar de som säljer internationellt. Alla e-handlare måste ju ha en beredskap utifall att man får orders från ett annat land. Så samtliga e-handlare behöver ha sina plattformar och redovisningssystem klara.

Men då kan du som kreativ e-handlare tänka ”Men om vi inte öppnar butiken för alla länder på samma gång så blir ju allt lättare”. Så tänkte jag också från början när jag såg förslaget. På det sättet skulle faktiskt ovan vara en stor förenkling. Bortsett möjligen från frågan om spårbarhet.

Tyvärr så ligger det ett tredje förslag och skvalpar som gör detta omöjligt. Det är kombinationen av dessa förslag som kan sänka oss helt.

Det nya e-handelspaketet som kommissionen lanserar ställer ju krav på att alla e-handlare skall sälja till alla eu-länder. Något som gör att vi inte kan stänga av andra länder och succesivt anpassa våra sidor till de föreslagna momsreglerna. Läs mer om vad Jonas Ogvall på SDH säger om detta här
Det är denna kombination som för mig ser ut bli livsfarlig för e-handeln som den ser ut idag. Jag kanske målar fan på väggen. Det kanske inte alls kommer att kunna bli sådana här effekter, vi har ju inte alla kort på bordet. Men den erfarenhet som jag har av moms och av e-handel gör mig väldigt orolig för att man från lagstiftarens sida inte har tänkt på eller haft nog information om hur dessa lagförslag kommer att förändra vår värld som e-handlare.

Vem vet nästa år kanske jag slutar jobba med e-handel. Hoppas inte det.