Nya EU-förslag kan leda till massdöd för små e-handlare.

Jag har med stigande förvåning och viss fasa, läst om de nya förslag inom EU som är på väg att dras igenom. Går de igenom så kan det sätta stopp för min egen e-handelsbana som sträcker sig tillbaka till 1998 och så även många andra små e-handlares. Tyvärr så sätter det nog även P för nyetablering av mindre e-handlare då tröskeln in, ser ut att bli hög både kunskaps och resursmässigt.

Det är en kombination av nya förslag som om jag tolkar dem rätt gör att vi e-handlare i praktiken kommer att hamna i en rävsax. Förslagen fungerar nog och kan vara bra, var för sig (kanske) men ihop så gynnar de endast de stora e-handlarna. Övriga får svårt.

Förslagen är:

Mini One Stop Shopp (MOSS) Man planerar att låta all försäljning till privatpersoner i andra EU länder räknas som omsatta i mottagarländerna. Det innebär att jag som e-handlare inte skall fakturera med Svensk moms i början (som idag) när jag säljer till ett annat EU land. Jag skall istället fakturera med mottagarlandets moms. Denna moms skall inte betalas in i respektive mottagarland (jag behöver alltså inte momsregistrera mig i alla länder) utan den skall i vårt fall betalas in till det Svenska skatteverket som i sin tur betalar ut till respektive land. En ny sorts momsredovisning helt enkelt.

För mig innebär det att min plattform dels måste kunna hantera olika momssatser (alla EU länders) dels på ett smidigt sätt kunna rapportera vad som är sålt vart. Jag måste även på ett smidigt sätt kunna bokföra de olika försäljningarna på olika momskonton så att redovisningen både blir lätt och rätt. Detta ställer krav på kompetens inom bokföring och krav på plattformarna. Alltså resurskrävande. Nu är jag lyckligt lottad på det sättet att jag kan moms. Men hur många e-handlare kan det?

Eftersom varje lands skatteverk har i uppgift att försäkra sig om att den skatt som skall in i respektive land faktiskt också betalas in där förutsätter jag att SKV och andra länders skatteverk kommer att vilja kontrollera att så sker. Frågan är då hur de kommer att kontrollera detta.

En förutsättning för att det inte skall betalas in moms i Sverige är att varan skickas till en privatperson i ett annat EU land. Kan det bli så att SKV och andra myndigheter kommer att kräva att få se bevis på att varan lämnat landet? Alltså spårbara sändningar? Så gör man ju när vi skickar till Norge idag. Jag vet inte men misstänker att så kan bli fallet.

Ovan lagförslag är inte enbart dåligt. Att kunna sälja med varje lands momssats från början är ju en konkurrensfördel för oss då vi ju har en hög momssats. Det är bra. Det är nog även det som ligger till grund för förslaget. Vi behöver heller inte lägga tid o pengar på att momsregistrera oss i olika länder. Men effekterna som kostnader för plattformar och kompetens kring detta och eventuella kontroller från skatteverk, där spårbara sändningar kan bli obligatoriska gör tröskeln in som e-handlare väldigt hög. Även befintliga små e-handlare kommer att lida svårt av detta. Man skall ju veta att detta inte enbart påverkar de som säljer internationellt. Alla e-handlare måste ju ha en beredskap utifall att man får orders från ett annat land. Så samtliga e-handlare behöver ha sina plattformar och redovisningssystem klara.

Men då kan du som kreativ e-handlare tänka ”Men om vi inte öppnar butiken för alla länder på samma gång så blir ju allt lättare”. Så tänkte jag också från början när jag såg förslaget. På det sättet skulle faktiskt ovan vara en stor förenkling. Bortsett möjligen från frågan om spårbarhet.

Tyvärr så ligger det ett tredje förslag och skvalpar som gör detta omöjligt. Det är kombinationen av dessa förslag som kan sänka oss helt.

Det nya e-handelspaketet som kommissionen lanserar ställer ju krav på att alla e-handlare skall sälja till alla eu-länder. Något som gör att vi inte kan stänga av andra länder och succesivt anpassa våra sidor till de föreslagna momsreglerna. Läs mer om vad Jonas Ogvall på SDH säger om detta här
Det är denna kombination som för mig ser ut bli livsfarlig för e-handeln som den ser ut idag. Jag kanske målar fan på väggen. Det kanske inte alls kommer att kunna bli sådana här effekter, vi har ju inte alla kort på bordet. Men den erfarenhet som jag har av moms och av e-handel gör mig väldigt orolig för att man från lagstiftarens sida inte har tänkt på eller haft nog information om hur dessa lagförslag kommer att förändra vår värld som e-handlare.

Vem vet nästa år kanske jag slutar jobba med e-handel. Hoppas inte det.

Hur skall fakturan se ut när jag säljer på nätet (Ur ett momsperspektiv) Del 3.

Försäljning till privatpersoner i andra EU länder.

En utmaning E-handlare ställs inför när de skall redovisa sin försäljning är utformningen av sina fakturor. Dvs. de fakturor som skall redovisas och finnas med i bokföringen. Vad som skall finnas med i en faktura styrs av EU:s faktureringsdirektiv. För de som vill vara helt hundraprocentiga på att de förstått allt rätt rekommenderas att läsa igenom detta.

Ofta så tänker e-handlaren inte på detta då den faktura kunden får mestadels kommer från ett betalföretag. Dessa fakturor är även de mestadels utformade så att de ser ut på rätt sätt, men det är vanligtvis inte de fakturorna som används vid redovisningen. Dessutom så skall de i bokföringen kompletteras med det som sålts via alla andra betalvägar. Så tänk efter vilka fakturor det är som ni skall använda i redovisningen, när ni gjort det så kan ni se till att de ser ut på ett korrekt sätt. Om inte annat så för att momsen skall kunna redovisas rätt av er och när så är fallet även av er kund.

I denna serie av inlägg tar vi ur ett momsperspektiv upp:

1: Hur fakturor skall se ut vid försäljning till privatpersoner i Sverige
2: Hur fakturor skall se ut vid försäljning till företag i Sverige
3: Hur fakturor skall se ut vid försäljning till privatpersoner inom EU (Varor)
4: Hur fakturor skall se ut vid försäljning till privatpersoner inom EU (Tjänster)
5: Hur fakturor skall se ut vid försäljning till företag inom EU (Varor och Tjänster)
6: Hur fakturor skall se ut vid försäljning till länder utanför EU

Hur skall fakturor se ut när vi säljer till privatpersoner inom EU?

Nu börjar det bli lite knepigare för e-handlaren. Planerar man att jobba med en internationell expansion så bör man se till att ens plattform kan hänga med. Det ställs nya krav på information som skall kunna hämtas ut från plattformen när den internationella försäljningen tar fart.
Bakgrunden är att omsättningen flyttas från Sverige till mottagarlandet när omsättningen kommit upp en bit. Varje land inom EU har ett tröskelvärde. När omsättningen av försäljning till privatpersoner i mottagarlandet, under ett kalenderår överskrider detta tröskelvärde, flyttas omsättningen alltså från Sverige till mottagarlandet.

Alltså, vi börjar med att fakturera Svensk moms. Om vi tar Danmark som exempel, så kommer vi att vara tvungna att momsregistrera oss i Danmark och fakturera med Dansk moms när vår omsättning nått upp till Dkk 280 000. Det är olika tröskelvärden i olika länder. Det vanligaste är EUR 35 000 eller motsvarande.
När tröskelvärdet är nått inträder även en del formalia som kan vara nödvändigt att få med på fakturan som ni skall redovisa. Dvs. antingen på den faktura som du/din plattform tar fram eller på det underlag som din plattform skickar till ditt betallösningsföretag. Det är nu som plattformen måste kunna vara flexibel. Momsen är ett av de nya värden som måste hanteras. Det ställs även lite olika krav på hur den skall presenteras beroende på land. Momsnummer måste ändras och i ovan fall bytas från Svensk till Danskt. Valutor eller växelkurser kan komma att behöva framgå etc.

Sammanfattningsvis så skall fakturor till privatpersoner inom EU från början faktureras som vanlig svensk försäljning och fakturan se ut som i del 1 i denna serie. Efter att tröskelvärdet nåtts skall vi fakturera med mottagarlandets moms och fakturan skall följa mottagarlandets krav på hur fakturan skall se ut. Detta kräver en flexibel plattform och ofta en flexibilitet i bokförings/affärs-systemet.

Ländernas olika tröskelvärden kan du se här (källa SKV 160627):
Tabell: Tröskelvärde som tillämpas av olika EU-länder
Land Omsättningströskel
Nationell valuta Värde i euro
Belgien 35 000 EUR
Bulgarien 70 000 BGN 35 791 EUR
Cypern 35 000 EUR
Danmark 280 000 DKK 37 498 EUR
Estland 35 000 EUR
Finland 35 000 EUR
Frankrike 100 000 EUR
Grekland 35 000 EUR
Irland 35 000 EUR
Italien 35 000 EUR
Kroatien 270 000 HRK 35 621 EUR
Lettland 35 000 EUR
Litauen 35 000 EUR
Luxemburg 100 000 EUR
Malta 35 000 EUR
Nederländerna 100 000 EUR
Polen 160 000 PLN 39 822 EUR
Portugal 35 000 EUR
Rumänien 118 000 RON 26 700 EUR
Slovakien 35 000 EUR
Slovenien 35 000 EUR
Spanien 35 000 EUR
Storbritannien 70 000 GBP 97 656 EUR
Sverige 320 000 SEK 34 366 EUR
Tjeckien 1 140 000 CZK 41 583 EUR
Tyskland 100 000 EUR
Ungern 35 000 EUR
Österrike 35 000 EUR