Paretos princip gör ditt företag mer lönsamt

I senaste numret av vår kundtidning Update Företag skrev vi om den så kallade 80/20-regeln som den italienske matematikern Vilfredo Pareto fick uppkallad efter sig – Paretos princip. Enligt Paretos Princip står 20 procent av alla orsaker för 80 procent av resultatet. Det låter kanske lite abstrakt men vi kan se att regeln är användbar även i vår företagsvärld, här är ett exempel på det.

Jag har en kund som skulle göra en marknadsaktivitet i sitt företag mot alla sina kunder. Han hade cirka 5 000 kunder i reskontran, men var lite osäker på deras kreditvärdighet. Vi gjorde en genomlysning av kundernas kreditvärdighet, det vill säga vi kontrollerade vilken rating/riskklass dessa kunder hade.

Vi kunde snabbt konstatera att 60 procent av kunderna inte var kreditvärdiga – de hade skuldsaldo hos kronofogden, revisionsanmärkningar, betalningsanmärkningar, sena bokslut, saknade styrelseledamöter eller var försatta i konkurs och likvidationer. 20 procent av kunderna var nystartade och hade en standardrating/riskklass för nya företag. Resterande 20 procent av kunderna i reskontran var kreditvärdiga kunder.

Tack vare att vi gjorde en analys av företagets kunder sparade företaget både tid och pengar på att rikta marknadsaktiviteten dit den verkligen gjorde nytta. Desto bättre koll du har på dina kunder desto större är dina möjligheter att sätta in rätt åtgärder på rätt ställe och vid rätt tillfälle.

Hur fungerar 80/20-regeln i ditt företag? Läs hela artikeln om 80/20-regeln – Paretos Princip här och få tips kring hur du gör en analys av din verksamhet.

Paretoprincip-300x154