Vänj inte kunden vid att läsa påminnelser

Fortfarande ser man företagare skicka upp till 3 – 4 påminnelser kanske i förhoppning om att kunderna skall uppskatta att man inte skickar fakturan till inkasso. Vad man egentligen gör är att man vänjer kunden vid att betalningspåminnelser är en del i den affärsuppgörelse man har. Följden kan ju bli att kunden tror att ditt företag ej förväntar sig betalning förrän efter den 4:e påminnelsen.

Samma förödande effekt har förtryckta påminnelser där kunden redan i första påminnelsen kan konstatera att du kommer att skicka ytterligare 3 påminnelser. Detta är ju rena inbjudan till att säga att man inte förväntar sig betalning förrän efter det att hela kedjan av brev har utsänts.

Du har laglig rätt till en påminnelseavgift om f n 60 kronor om överenskommelse träffats senast i samband med skuldens tillkomst. Men man får enligt lag bara ersättning för en (1)påminnelse för en och samma faktura. Rekommendationen från lagstiftaren är – när det gäller svenska kunder – att bara skicka en (1) påminnelse. Det är enligt min uppfattning också policyn i allt fler branscher och framförallt i storföretagen där man har ett högt medvetande om vad varje utestående kreditdag kostar och att risken stiger med åldern på fordringarna. Vid export får man naturligtvis anpassa sig till respektive lands kutym.

Det bör kanske nämnas att det inte finns några formella krav på hur betalningspåminnelsen skall se ut. Det finns heller inget som säger att man måste skicka någon betalningspåminnelse alls innan man vidtar inkassoåtgärd.

Betalning-350x233