Kreditskolan – del 1

Ja, att man ska ha en kreditpolicy är vi ju överens om nu, eller hur? Men hur ska man då tänka kring detta? Hur detaljerad behöver man vara?

Jag tycker att man ska utgå från dessa 4 spår:

  • Avtalsvillkoren
  • Känn din kund
  • De dagliga rutinerna
  • Avvikelserna från avtalen

Vi tar dem del för del och börjar med den första punkten, de superviktiga avtalsvillkoren, som absolut inte får förvanskas och ändras från gång till annan. Åtminstone inte om den som signar med kunden inte är fullt införstådd i vilka konsekvenserna blir. För det är avtalsvillkoren som styr hela din kravprocess – vilka steg du kommer kunna ta och vilka avgifter du kommer kunna kräva vid en utebliven betalning.

Något jag absolut rekommenderar är att man jobbar med kundgrupper, det blir mycket lättare att hantera differentierade villkor då. Ta kontroll över avvikelserna: När är en kund befogad att flyga under radarn och få andra förutsättningar?

Tänk på att ni måste definiera vad som gäller med faktureringsavgifter, betalningsvillkor, räntesatser osv i era avtalsvillkor. Det räcker inte att visa ut villkoren på fakturan, när den väl går ut ska detta redan vara godkänt och klart. Gör det inte svårare än att avtalen görs tillgängliga på er hemsida, en skylt i butiken eller som bilaga till er prislista/offert.

Ska några av dessa villkor sedan få ändras av exempelvis en säljare så bör även det definieras i policyn. Se till att alltid förankra och samarbeta internt gällande er kreditpolicy, naturligtvis måste hela dokumentet gå i linje med företagets mål och visioner. Den ska alltid kommuniceras ut till alla som tar kreditbeslut, ekonomiavdelningen samt de som har kundkontakter, speciellt säljarna. Oftast är det de som är ute och träffar kunder, vilket innebär att alla möjliga överenskommelser kan göras. Toppen vore det ju då om de vet till vilken gräns de får vara kreativa!

Syftet med er policy är att ta kontroll över er kreditgivning samt skapa arbetsro, alla ska veta vad som gäller. En klassisk frågeställning är:  När säljer vi på 14 dagars kredit och varför, och vem får lov att frångå det och erbjuda 30 dagar?

Som jag nämnde tidigare, fundera över att börja kategorisera era kunder. Detta kommer ge er möjlighet att under kontrollerade former kunna erbjuda olika typer av upplägg. Men det berör vi lite närmare nästa gång när vi ska prata om vikten av att känna sin kund!

uffetufftest