Bolagsformer – vem har ansvaret

Vi pratar alltid om hur viktigt det är att veta vem man gör affärer med, att man alltid ska ta reda på organisationsnumret så man har en chans att få betalt om något går snett i kundrelationen. Men hur ser ansvaret ut i olika bolagsformer och vad berättar organisationsnumret? Beroende på bolagsform gäller olika ansvarsregler för företrädare och innehavare. Här får du en kort lathund för vad som gäller.

Enskild firma EF
Här har innehavaren ett fullständigt personligt betalningsansvar för företagets affärer.

Handelsbolag HB
Handelsbolaget drivs av 2 eller flera personer som har ett solidariskt betalningsansvar.

Kommanditbolag KB
I Kommanditbolag KB finns det alltid en så kallad komplementär (prokurist) som har det totala betalningsansvaret. Prokuristen är oftast ett aktiebolag.

Aktiebolag AB
Aktiebolaget ansvarar för sina skulder – men styrelsen kan bli ansvarig om man förbrukat mer än 50 % av aktiekapitalet och inte upprättar en så kallad Kontrollbalansräkning innan det försätts in konkurs.

Ekonomisk förening
I en Ekonomisk förening har medlemmarna ansvar med begränsning till insatsen i föreningen.

Filial FL
En Filial har ingen rättslig ställning, utan är en del av det utländska företaget.

Vad säger då organisationsnumret?
Med hjälp av organisationsnumret kan du se vilken bolagsform kunden är och vem som har ansvar.

För den Enskilda firman är organisationsnumret alltid innehavarens personnummer. Handels- och Kommanditbolagens organisationsnummer börjar på 9. Aktiebolag, Filialer, Europabolag börjar alltid på 5 (från 9/1 2015 så börjar nya aktiebolags organisationsnummer på 559). Ekonomiska föreningar, Bostadsrättföreningar m.m börjar alltid organisationsnumret på 7 eller 8.

Så här många registrerade företag fanns det i Sverige vid årsskiftet 2014/2015

Aktiebolag 476 128 st
Handelsbolag  67 972 st
Kommanditbolag  21 104 st
Enskilda firmor 511 149 st
Ekonomiska föreningar 14 770  st
Filialer 2 947 st

Vill du veta mer?
Vi håller löpande kurser och seminarier runt om i Sverige där vi ger massor av tips om vad du bör tänka på som företagare. Läs mer och anmäl dig på vår webbplats: http://www.svea.com/sv/swe/Utbildning/