Ny hantering av importmomsen

Skatteverket tar över hanteringen av importmoms från Tullverket

Fakta om förändringen

Från och med den 1 januari 2015 tar Skatteverket över hanteringen av import moms från Tullverket. Detta för att förenkla för importföretagen. Det blir framöver så att man som importör inte behöver ligga ute med momspengar. Likviditeten förbättras givetvis direkt för importföretag.

Från och med årsskiftet ska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms direkt till Skatteverket. Företag och personer som inte är momsregistrerade kommer dock även i fortsättningen att betala importmomsen till Tullverket.

Det blir en ny momsdeklaration och i de nya rutorna 50, 60-62 och 48 skall momsen deklareras och dras av.

Dessa förändringar tycker jag enbart är av godo för oss som har import. Det förvånar mig dock lite då denna förenkling även leder till att EU:s inre marknad inte längre skyddas lika mycket. Det har ju tidigare varit lönsammare att välja en leverantör inom EU då man sluppit ligga ute med momsen. Nu blir detta likartat framöver.