Att välja rätt leveransvillkor mer än bara transport och risk

När du köper eller säljer varor till/från ett annat EU land och väljer leveransvillkor för din affär, tänker du på momsen då? Om inte så borde du göra det.

Visste du att om du köper/säljer varor och använder dig av ett leveransvillkor som stipulerar att varan hämtas upp av köparen, så kan det medföra en momsregistreringsplikt för köparen i det land varan hämtas i. Det kan även innebära att den som säljer är skyldig att fakturera nationell moms. Allt beror på reglerna i just det EU land du befinner dig i. Det beror även till stor del på hur bra kontroll du har över om och på vilket sätt varorna lämnar landet efter det att de har hämtats upp hos säljaren. Dokumentation som styrker att varan förts ut ur landet är mycket viktig.

De flesta som lär sig om leveransvillkor får lära sig om saker som farans övergång, var betalningsansvar tas över osv, men man talar ytterst sällan om moms. Hur momsen skall hanteras i internationell handel styrs till väldigt stor del av vad du har valt för leveransvillkor.

Något att ta med sig till nästa affär kanske. Man kan spara både tid och pengar på att göra rätt från början.