Utredning om sänkt aktiekapital

Har ni läst om att regeringen i våras tillsatte en kommitté som ska utreda en del frågor kring företagande. Bland annat ska man se över om inte aktiekapitalet skulle kunna sänkas till 1 Euro. Varför det tänker jag? I Sverige kan man ju driva företag i alla möjliga former: Enskilda firmor, Handelsbolag eller Kommanditbolag. Är det då inte bra att Aktiebolaget finns kvar med det ansvar som det har idag? Det blir spännande att se hur den nya regeringen fortsätter att jobba med frågan.