Att välja rätt leveransvillkor mer än bara transport och risk

När du köper eller säljer varor till/från ett annat EU land och väljer leveransvillkor för din affär, tänker du på momsen då? Om inte så borde du göra det.

Visste du att om du köper/säljer varor och använder dig av ett leveransvillkor som stipulerar att varan hämtas upp av köparen, så kan det medföra en momsregistreringsplikt för köparen i det land varan hämtas i. Det kan även innebära att den som säljer är skyldig att fakturera nationell moms. Allt beror på reglerna i just det EU land du befinner dig i. Det beror även till stor del på hur bra kontroll du har över om och på vilket sätt varorna lämnar landet efter det att de har hämtats upp hos säljaren. Dokumentation som styrker att varan förts ut ur landet är mycket viktig.

De flesta som lär sig om leveransvillkor får lära sig om saker som farans övergång, var betalningsansvar tas över osv, men man talar ytterst sällan om moms. Hur momsen skall hanteras i internationell handel styrs till väldigt stor del av vad du har valt för leveransvillkor.

Något att ta med sig till nästa affär kanske. Man kan spara både tid och pengar på att göra rätt från början.

Utredning om sänkt aktiekapital

Har ni läst om att regeringen i våras tillsatte en kommitté som ska utreda en del frågor kring företagande. Bland annat ska man se över om inte aktiekapitalet skulle kunna sänkas till 1 Euro. Varför det tänker jag? I Sverige kan man ju driva företag i alla möjliga former: Enskilda firmor, Handelsbolag eller Kommanditbolag. Är det då inte bra att Aktiebolaget finns kvar med det ansvar som det har idag? Det blir spännande att se hur den nya regeringen fortsätter att jobba med frågan.

Tips om e-barometern

Reflekterade lite över hur bombad man blir med reklam idag. Det skjuts från höger och vänster om relevanta och mindre relevanta saker som erbjuds. Tog del av statistik i senaste E-barometern, gällande marknadsföring inom e-handeln. Tror att den stämmer ganska väl med marknadsföring för vanliga företag. Hela 18% föredrar postala utskick, 35% via hemsida och 15% via e-post. Jag tillhör nog delen som föredrar postala utskick. Det är rätt skönt att ta en paus från datorn, ta en kopp kaffe och läsa dagens brevskörd. Intresserar du dig för statistik inom e-handeln så kan jag verkligen rekommendera E-barometern. Den ges ut av Postnord, Svensk Handel och HUi Research.