Effektiv administration

Jag vurmar ju så mycket för effektivitet och smidighet i rutiner och processer på jobbet. Följer ni mig så kommer ni märka att jag gärna halkar in på den typen av reflektioner.

Ett bra exempel är att bestämma dagar då man gör vissa rutiner, så att de verkligen blir av. Förhoppningsvis fakturerar du redan dagligen, men hur ser det ut med kravhanteringen? Bestäm dig för att varje torsdag sätta dig med påminnelseutskicket, så att de hinner ut till kunden innan helgen. Tappa inga viktiga dagar i posthanteringen.

Det är oerhört viktigt att vara snabb med både fakturan och påminnelsen för att snabbt få in de pengar som inte får ligga för länge i reskontran. Räkna gärna på dina utestående kreditdagar. Ta värdet av din reskontra, gångra med 360 och dela med din årsomsättning.

FER och 30-dagarsregeln

Nu har det gått lite drygt ett år sedan införandet av FER (Förseningsersättningen). Helt klart är att ni företagare verkar vilja ta ut de 450 kr ni har rätt till – men tvekar. Helt naturligt om ni frågar mig. Man har ju säljhatten på sig ena stunden för att nästa stund ha lagboken under armen. Kommer kunderna välja bort mig om jag ”straffar” dem för den försenade betalningen?

En annan sak som fötts ur detta direktiv är den utredning som regelrådet avstyrkte i höstas – gällande att även företag ska tvingas till 30-dagars regeln. Vi fick alltså inget krav på 30 dagar mellan företag, men fortsatt gäller det vid försäljning mot offentliga organ och kommuner.